Op de agenda:

Op zoek naar het nieuwe cement

Vivare organiseert maatschappelijke gesprekken over veerkrachtige wijken.

Het ‘cement’ in de wijk verdwijnt

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie.

Hierdoor wordt de samenstelling van een gemiddelde volkswijk steeds kwetsbaarder. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, net als mensen met een beperking. Het aantal mensen met verschillende etnische achtergronden en kleine huishoudens groeit. En onder de nieuwe Woningwet worden bewoners bovendien geselecteerd op hun lage inkomen. Hierdoor komen gezinnen nauwelijks nog in aanmerking voor een woning in deze wijken. Terwijl nu net deze gezinnen vaak nog de ruimte hebben om een tandje bij te zetten en zich in te zetten voor hun buurt. Daarmee vormen zij het cement in onze volkswijken. En juist dit cement zien wij nu langzaam verdwijnen.

De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie. De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

Wilt u meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail een blogpost die wij hier kunnen plaatsen. Mail ons uw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken.