29 maart 2017:

Op zoek naar het nieuwe cement

Marnix Norder ontmoette, zag, sprak en nam Presikhaaf mee terug naar Den Haag

Sinds 1 januari 2017 is Marnix Norder voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij deed een oproep om hem uit te nodigen om de praktijk van alle dag van de corporaties te ervaren. Die wilden we hem graag laten zien. En op 29 maart kwam hij naar Presikhaaf.

In Presikhaaf, niet op kantoor

Presikhaaf is een echte volkswijk. Het was ook een aandachtswijk, of Vogelaarwijk. De reden dat we Marnix graag hier ontmoetten. Want Presikhaaf is een wijk waar de problematiek - wij noemen dat het ‘verdwijnen van het cement’ - waarover je zoveel hoort en leest, zich in volle omvang voordoet. 

Natuurlijk konden we hem hierover vertellen op kantoor. Liever gaven we hem de kans om het met eigen ogen te zien en verhalen van wijkbewoners en de mensen die in de wijk werken te horen. Daarom maakten we eerst samen een wandeling door de wijk en gingen daarna tijdens de lunch uitgebreider met elkaar in gesprek.

Nieuw Cement - 3 november 2016
Op weg naar een ontmoeting met Nol en Marjan van de Reyden. Marjan is 64 jaar, Nol 70 jaar. Zij woont al 44 jaar op dit adres. Hij woont er sinds 29 jaar. Ze hebben drie kinderen.
Nieuw Cement - 3 november 2016
Een levendig gesprek voor de deur bij Nol en Marjan. Afval is voor hen een belangrijk thema, omdat afval en rommel niet goed is voor de uitstraling van de wijk.
Nieuw Cement - 3 november 2016
‘Vroeger deed iedereen een beetje, nu niet meer’ is het onderwerp van gesprek bij Ruud (79 jaar) en José (76 jaar). Zij wonen al 52 jaar in Presikhaaf. Ze hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen.

Sinds 1 januari 2017 is Marnix Norder voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij deed een oproep om hem uit te nodigen om de praktijk van alle dag van de corporaties te ervaren. Die wilden we hem graag laten zien. En op 29 maart kwam hij naar Presikhaaf.

Wat neemt Marnix mee naar Den Haag?

Marnix wil volkshuisvesting met een volgend hoofdstuk op de kaart zetten. Vanuit ons bestaansrecht ‘Een betaalbaar thuis als basis voor een fijn leven’.

Hij deelt onze zorg, dat het cement in de wijk verdwijnt. Zeker op langere termijn. Want de wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. De combinatie van toewijzingsregels, wettelijke beperkingen, en de gewone demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, maakt de samenstelling in de wijk eenzijdiger. Er zijn minder mensen, die een stapje extra kunnen doen en voor samenhang in de wijk kunnen zorgen.

Concreet, neemt Marnix daarom Presikhaaf als voorbeeld mee naar Den Haag. Om te laten zien en praten over de uitdaging waar we als corporatie, gemeente, zorgpartijen, bewoners, politiek, handhaving en woningcorporaties samen voor staan. Wij zorgen er voor dat hij de feiten en cijfers van ons krijgt.

Wil je weten hoe Marnix het beleefde, hou dan komende week zijn blog op www.aedes.nl in de gaten.

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie. De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

Wilt u meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail een blogpost die wij hier kunnen plaatsen. Mail ons uw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken.