Op de agenda:

Op zoek naar het nieuwe cement

Programma 26 oktober

De kracht van gemeente Renkum

Donderdag 26 oktober 2017
Locatie: de tent staat die dag op het Europaplein in Renkum

8.45

Inloop, ontvangst met koffie

9.15

Opening door dagvoorzitter Rogier Elshout,  Jasper Verstand (wethouder gemeente Renkum) en Eric Angenent (directeur bestuurder Vivare)

9.30

De praktijk: Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Burgerparticipatie, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet; we zijn er druk mee! Bart Eigeman (adviseur van overheden/organisaties en oud-wethouder) en Laurens van Voorst (communicatieadviseur en cabaretier) nemen ons mee in hun kijk op de samenleving. Een inspirerende en komische blik op de ontwikkelingen in het sociaal domein door de ‘Burgermannetjes’.

10.15

De feiten: Wat zijn en maakt krachtige dorpen?

Aan de hand van prikkelende stellingen willen we uw ervaring en mening horen. En komt ons beeld overeen met de feiten? Bureau Eiffel neemt ons mee in de wereld van big data; gedetailleerde gegevens die we op praktische wijze verbinden aan doelstellingen binnen het sociaal domein. We zoomen in op gemeente Renkum en aan de hand hiervan gaan we in gesprek. Over de kenmerken van een krachtige gemeente, de ontwikkelingen die we kunnen verwachten en de aandachtspunten  in de dorpen voor de komende periode.

11.00

Pauze

11.30

Wat is de kracht van gemeente Renkum?

Met alle partijen die een belangrijke steen bijdragen richten wij onze blik op de toekomst. Op zoek naar het nieuwe cement dat de leefbaarheid en veerkracht in gemeente Renkum vergroot en versterkt. En hoe maak je kracht in mensen los? Een inspirerend gesprek aan de hand van prikkelende stellingen met volop ruimte voor nog meer nieuwe ideeën en initiatieven!

12.15

Afsluiting

12.45

Netwerklunch

Dit maatschappelijke gesprek is een initiatief van:

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie. De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

Wilt u meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail een blogpost die wij hier kunnen plaatsen. Mail ons uw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken.