Woningcorporatie Vivare: zorgen over het ‘cement’ in de wijk

Kwaliteit van wonen wordt voor een groot deel bepaald door de buurt. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor leefbare buurten en wijken is de betrokkenheid van bewoners. Een leefbare omgeving maak je met elkaar. Het is niet voor niets dat leefbaarheid een belangrijke pijler is in het beleid van Vivare. 

Het cement in de wijk verdwijnt

De samenleving verandert. Door onder meer kabinetsbeleid, wetgeving en het verschuiven van taken wordt de samenstelling van een gemiddelde volkswijk steeds kwetsbaarder. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, net als mensen met een beperking. Het aantal mensen met verschillende etnische achtergronden en kleine huishoudens groeit. En onder de nieuwe Woningwet worden bewoners bovendien geselecteerd op hun lage inkomen. Hierdoor komen gezinnen nauwelijks nog in aanmerking voor een woning in deze wijken. Terwijl nu net deze gezinnen vaak nog de ruimte hebben om een tandje bij te zetten en zich in te zetten voor hun buurt. Daarmee vormen zij het cement in onze volkswijken. En juist dit cement zien wij nu langzaam verdwijnen.

Op zoek naar nieuw cement

De leefbaarheid en veerkracht in onze volkswijken gaat ons aan het hart. We gaan daarom op zoek naar nieuw cement. Dit doen we door onze gedeelde zorg hoger op de agenda te zetten. Gesprekken aan te gaan met professionals en de bewoners van onze woningen. De pers op te zoeken wanneer mogelijk en nieuw cement te creëren door creatieve oplossingen binnen de bestaande mogelijkheden. 

Denk en praat met ons mee!

Wil je meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail ons jouw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken. Samen maken we het mogelijk!

www.vivare.nl